Co-evolution theory and its application in fertilization model
ZHENG Gaowei LI Miao GAO Huiyi LI Lujiu
Journal of Computer Applications . 2011, (06): 1685 -1688 .  DOI: 10.3724/SP.J.1087.2011.01685