Mobile mutual authentication protocol based on Hash function
TAO Yuan, ZHOU Xi, MA Yupeng, ZHAO Fan
Journal of Computer Applications . 2016, (3): 657 -660 .  DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2016.03.657