Multi-Agent-based real-time self-adaptive discrimination method
WANG Jing, WANG Chunmei, ZHI Jia, YANG Jiasen, CHEN Tuo
Journal of Computer Applications . 2017, (7): 2034 -2038 .  DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2017.07.2034