High efficiency medium access control protocol based on cooperative network coding
YAO Yukun, LI Xiaoyong, REN Zhi, LIU Jiangbing
Journal of Computer Applications . 2017, (10): 2748 -2753 .  DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2017.10.2748