Game theory based SDN master controller reselection mechanism
FAN Zifu, ZHOU Kaiheng, YAO Jie
Journal of Computer Applications . 2018, (3): 776 -779 .  DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2017071688