Local focus support vector machine algorithm
ZHOU Yuhao, ZHANG Hongling, LI Fangfei, QI Peng
Journal of Computer Applications . 2018, (4): 945 -948 .  DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2017092228