Spectral clustering algorithm based on differential privacy protection
ZHENG Xiaoyao, CHEN Dongmei, LIU Yuqing, YOU Hao, WANG Xiangshun, SUN Liping
Journal of Computer Applications . 2018, (10): 2918 -2922 .  DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2018040888