Object tracking algorithm combining re-detection mechanism and convolutional regression network
JIA Yongchao, HE Xiaowei, ZHENG Zhonglong
Journal of Computer Applications . 2019, (8): 2247 -2251 .  DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2018122593