Evolution model of normal aging human brain functional network
DING Chao, ZHAO Hai, SI Shuaizong, ZHU Jian
Journal of Computer Applications . 2019, (4): 963 -971 .  DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2018081850