Node classification method in social network based on graph encoder network
HAO Zhifeng, KE Yanrong, LI Shuo, CAI Ruichu, WEN Wen, WANG Lijuan
Journal of Computer Applications . 2020, (1): 188 -195 .  DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2019061116