No-reference image quality assessment method for facial beautification image
ZHANG Junsheng, XU Jingjing, YU Wei
Journal of Computer Applications . 2020, (4): 1184 -1190 .  DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2019091552