Regional-content-aware nuclear norm for low-does CT image denosing
SONG Yun, ZHANG Yuanke, LU Hongbing, XING Yuxiang, MA Jianhua
Journal of Computer Applications . 2020, (4): 1177 -1183 .  DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2019091592