Preventing location disclosure attacks through generating dummy trajectories
Xiangyu LIU, Jinmei CHEN, Xiufeng XIA, Manish Singh, Chuanyu ZONG, Rui ZHU
Journal of Computer Applications . 2020, (2): 479 -485 .  DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2019081612