Gradient-based deep network pruning algorithm
WANG Zhongfeng, XU Zhiyuan, SONG Chunhe, ZHANG Hongyu, CAI Yingkai
Journal of Computer Applications . 2020, (5): 1253 -1259 .  DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2019081374