Instance segmentation based lane line detection and adaptive fitting algorithm
TIAN Jin, YUAN Jiazheng, LIU Hongzhe
Journal of Computer Applications . 2020, (7): 1932 -1937 .  DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2019112030