Semantic segmentation method based on edge attention model
SHE Yulong, ZHANG Xiaolong, CHENG Ruoqin, DENG Chunhua
Journal of Computer Applications . 2021, (2): 343 -349 .  DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2020050725