Personalized privacy protection for spatio-temporal data
LIU Xiangyu, XIA Guoping, XIA Xiufeng, ZONG Chuanyu, ZHU Rui, LI Jiajia
Journal of Computer Applications . 2021, (3): 643 -650 .  DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2020091463