Vehicle number optimization approach of autonomous vehicle fleet driven by multi-spatio-temporal distribution task
ZHENG Liping, WANG Jianqiang, ZHANG Yuzhao, DONG Zuofan
Journal of Computer Applications . 2021, (5): 1406 -1411 .  DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2020081183