Multi-scale skip deep long short-term memory network for short-term multivariate load forecasting
XIAO Yong, ZHENG Kaihong, ZHENG Zhenjing, QIAN Bin, LI Sen, MA Qianli
Journal of Computer Applications . 2021, (1): 231 -236 .  DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2020060929