Image single distortion type judgment method based on two-channel convolutional neural network
YAN Junhua, HOU Ping, ZHANG Yin, LYU Xiangyang, MA Yue, WANG Gaofei
Journal of Computer Applications . 2021, (6): 1761 -1766 .  DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2020091362