Image super-resolution reconstruction based on attention mechanism
WANG Yongjin, ZUO Yu, WU Lian, CUI Zhongwei, ZHAO Chenjie
Journal of Computer Applications . 2021, (3): 845 -850 .  DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2020060979