Research progress on driver distracted driving detection
QIN Binbin, PENG Liangkang, LU Xiangming, QIAN Jiangbo
Journal of Computer Applications . 2021, (8): 2330 -2337 .  DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2020101691