Traffic flow prediction algorithm based on deep residual long short-term memory network
LIU Shize, QIN Yanjun, WANG Chenxing, SU Lin, KE Qixue, LUO Haiyong, SUN Yi, WANG Baohui
Journal of Computer Applications . 2021, (6): 1566 -1572 .  DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2020121928