Efficient mining algorithm for uncertain data in probabilistic frequent itemsets
LIU Haoran, LIU Fang'ai, LI Xu, WANG Jiwei
Journal of Computer Applications . 2015, (6): 1757 -1761 .  DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2015.06.1757