Multi-source adaptation classification framework with feature selection
HUANG Xueyu, XU Haote, TAO Jianwen
Journal of Computer Applications . 2020, (9): 2499 -2506 .  DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2020010094